**KETIKA ZAMAN TELAH BANYAK UMAT ISLAM TETAPI TIDAK MENCERMINKAN SEBAGAI UMAT PENGIKUT NABI MUHAMMAD YANG RAHMATAN LIL ‘ALAM**

Gambar

*GENERASI UMAT ISLAM YANG TAK MENEGAKKAN NILAI-NILAI ISLAM YANG RAHMATAN LIL ‘ALAMIN,AKAN DIBINASAKAN OLEH TUHAN*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Tulisan ini aku persembahkan untk diriku sendiri dan para sahabat/umat yang mau mengikutinya serta kepada para penguasa Negeri.Sehubungan dengan maraknya,kecenderungan umat yang selalu bertikai,bertawuran,bersengketa,berbunuh-bunuhan terhadap saudaranya sendiri,dimanapun diwilayah negeri-negeri,

Serta melakukan penganiayaan,pengejaran,penzaliman terhadap kaum lemah,serta pembakaran dan pengusiran terhadap pemukiman-pemukiman mereka,kaum yang berpaham/beraliran minoritas dengan dalih aliran sesat,dsb…..

Maka sahabat,

Diakui atau tidak diakui,maka saat ini umat Islam telah terpecah belah menjadi  berpuluh-puluh bahkan secara global menjadi ratusan  golongan / aliran,

Benar sesuai dengan prediksi Nabi Muhammad SAW sendiri,didalam haditsnya yg mengatakan :

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Orang-orang Yahudi terpecah kedalam 71 atau 72 golongan,demikian juga orang-orang Nasrani, dan umatku akan terbagi kedalam 73 golongan.”

HR. Sunan Abu Daud.

Diriwayatkan oleh Imam Thabrani :

”Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan-Nya,akan berpecah umatku sebanyak 73 firqah, yang satu masuk Syurga dan yang lain masuk Neraka.” Bertanya para Sahabat: “Siapakah (yang tidak masuk Neraka) ituYa Rasulullah?” Nabi menjawab: “Ahlussunnah wal Jamaah.”

Disadari atau tidak disadari,maka saat ini banyak dan kebanyakan umat diseluruh wilayah negeri manapun,yg mengaku sebagai umat Islam tetapi sesungguhnya tidak mencerminkan sebagai umat pengikut Nabi Muhammad SAW.

Banyak yg mengaku sebagai Islam tetapi laku perbuatannya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang penuh Rahmatan Lil ‘Alamin.

REALITAS :

1.Ketika Nabi SAW masih “sugeng”(Exis dan hidup berjuang),maka para sahabat dan pengikut-pengikut Beliau saat itu solid dalam menjalankan/mengaplikasikan nilai2 Islam yang di embannya.

-Saat itu tidak ada sempalan aliran ini dan aliran itu,seluruhnya taat dan tunduk tanpa reserve,bersatu dibawah kibaran bendera International berlogo (Berkalimat):

“TIADA TUHAN SELAIN ALLOH,MUHAMMAD HANYA UTUSAN ALLOH”,

 Yang mencerminkan derap langkah Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin.

(Islam yang penuh berkah dan membawa kedamaian bagi kehidupan di alam semesta Raya ini).

-Namun kini saksikanlah :

Sepeninggal Beliau,maka keadaan Umat Islam kini telah berpecah belah dalam puluhan bahkan ratusan  sekte dan aliran yang saling bertikai,bertumpah darah antar sesama umat dg saling berebut benar sendiri dan mengatas namakanpembela garda terdepan penjunjung tinggi nilai2 Islam/Muhammad SAW.

2.Jika dahulu Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya berperang karena lebih dulu diserang,maka umat Islam saat itu menggemakan kalimat suci dalam membakar semangat juang dg bertakbir,ALLOHU AKBAR”,

-Namun kini lihatlah :

Para pemimpin-pemimpin sekte,Kabilah dan aliran,bersama umatnya,berapi-api menyerukan kalimat “ALLOHU AKBAR “ juga,utk menggerakkan/memprofokatori umatnya dan bersama-sama melakukan penyerangan,menganiaya,merusak,menzalimi sesama saudaranya sendiri hanya karena menganggap kelompok lain sebagai “GOLONGAN SESAT/KAFIR”

3.Jika dahulu Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya bersikap santun dan asih serta melindungi para kaum lemah,para pengungsi,para pemeluk agama minoritas,

-Maka perhatikanlah :

Kini kebanyakan umat yang mengaku Islam ,melakukan pengejaran,mengintimidasi,menganiaya, para kaum lemah,para pengungsi,para pemeluk ALIRAN minoritas dan membakar pemukiman2 mereka dg zalim hanya karena tidak sepaham dg keyakinan sektenya/Mazabnya.

4. Jika dahulu Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin kabilahnya bertindak adil dalam membina dan mengasuh umat dg saling mendamaikan  serta cinta perdamaian,

-Maka lihatlah :

Saat ini banyak pemuka dan para pemimpin kabilah dikampungnya masing2 malah mengompori dan membiarkan tindak terjadinya permusuhan,tawuran serta anarkisme massal.

5. Jika dahulu Nabi Muhammad SAW dan Khalifahnya bersatu padu membentengi /melindungi umatnya dari serangan dan serbuan musuh-musuh-Nya,

-Maka saksikanlah :

Kini,para pemimpin Negara yang mengaku berbendera “MUSLIMIN”,membiarkan musuh-musuhnya memasuki  bahkan mendirikan pangkalan “pembasmian” di wilayah negerinya dan membiarkan saudaranya sendiri dihancur massalkan.

6. Jika dahulu Nabi Muhammad SAW dan Khalifahnya,berjuang demi kemakmuran dan menegakkan pilar-pilar ekonomi untuk rakyatnya/umatnya,

-Maka terasakanlah :

Saat ini banyak para pemimpin dan penguasa /pengusaha,memeras rakyatnya /karyawannya dan berbuat menyengsarakan rakyatnya dan berjuang hanya demi kepentingan kelompoknya.

7.Jika dahulu para pengikut Nabi Muhammad SAW,menangis takut saat di serahi tanggung jawab utk diangkat sebagai seorang Khalifah (pemimpin,Gubernur maupun Presiden),

-Maka lihatlah :

Saat ini banyak umat Islam berlomba-lomba mengajukan diri sebagai pemimpin/Kepala,dg rela menghambur-hamburkan milyaran Rupiahnya,untuk kemudian berlomba-lomba mengeruk uang sebanyak-banyaknya demi kembali modalnya.

8. Jika dahulu para pengikut Nabi Muhammad SAW,jujur dalam berdagang tak mengurangi/mengakali timbangan,bekerja dg cepat mendapat upah sebelum tetesan keringatnya habis,

-Maka saksikanlah :

Saat ini banyak umat yang saling tipu menipu,injakmenginjak,serobot menyerobot menjatuhkan,mengakali takaran demi mengejar keuntungan serta upahnya tersendat-sendat dibayarkan bahkan ada yg tak dibayarkan.

9. Jika dahulu Nabi Muhammad SAW dan para pengikut Beliau,beristeri lebih dari satu karena niat,mengangkat derajat ,ekonomi dan mengembalikan kehormatan bagi perempuan,bagi janda2 lemah korban peperangan,

-Maka perhatikanlah :

Saat ini kebanyakan umat menggambil isteri lebih dari satu hanya karena factor libido dan sekedar simpanan.

10.Jika para pengikut Nabi Muhamamd SAW terdahulu yang kaya dan berlimpah harta,dan setelah ber-Haji dan menyandang gelar Haji,maka mereka bersikap laku lebih dermawan,lebih memperhatikan kerabat handai taulannya,tetangganya,yang dalam kekurangan dg membantu,menyumbang serta menyantuni kehidupannya,

-Maka lihatlah :

Saat ini banyak dari umat Islam yg kaya, bertitle Haji dan berkali-kali berangkat Haji,berpangkat,berkemewahan dalam kehidupannya,namun banyak dijumpai tak peduli,tak memperhatikan keadaan handai tolannya,tetangganya yg hidupnya serba dalam kekurangan.

Kadang orang terlambat bayar kontrakan beberapa hari saja langsung main usir,….kadang buah-buahan dikebunnya diambil /diminta tetangganya sedikit saja langsung dihardik dimaki-maki dan marah berat. …kadang antar sesama saudara/keluarga bertikai rebutan warisan….

11.Dan lain-lain…buanyaaaak sekali realitas-realitas yang terhampar di dalam kehidupan dunia kita ini,yang laku perbuatan kita tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur dan tidak berbuat laku sebenar-benar Islam seperti yg disuri tauladani oleh Nabi Muhammad SAW.

Maka,sahabat,

Secepat mungkin mari kita segera “BERKACA DALAM DIAM“,

Jika kita telah memahami apa makna “ISLAM” itu sesungguhnya,

-Maka,apakah kita telah menjadi umat Islam yang sesungguhnya?

-Apakah kita telah benar-benar tidak hanya mengaku bahwa diri kita adalah sebagai PENGIKUT NABI MUHAMMAD SAW YANG PENUH RAHMAT LIL ‘ALAMIN?

-Maka apakah kita telah benar-benar menjadi “PENGIKUT SEJATI NABI MUHAMMAD SAW”?

Mari,tak perlu menuruti ego  yang  diluaran kita,dan jangan menjadi bagian dari

“PENGIKUT  KELOMPOK YANG SALING BEREBUT BENAR SENDIRI”dan hanya menjadi tumbal mereka,

Tetapi mari saat ini kita mulai dari dalam diri bersama orang-orang terdekat yang kita cintai dan sayangi……untuk segera menjadi bagian dari generasi  :

“PENGIKUT ISLAM NABI MUHAMMAD SAW YANG PENUH RAHMAT LIL ‘ALAMIN”.

 Maka :

-Jika kita hanyalah menjadi bagian dari “PENGAKU-NGAKU” dan bahkan hanya merusak daripada nilai2 Islam dan nilai-nilai Muhammad SAW yang penuh berkah serta rahmat bagi seluruh alam,

-Dan jika kita tidak segera kembali berdiri digarda terdepan dan menjadi bagian dari penegak “NILAI-NILAI ISLAM DAN PENGIKUT JEJAK NILAI-NILAI MUHAMMAD SAW YANG SEJATI”,

Maka INGATLAH AKAN ANCAMAN TUHAN dibawah ini :

“Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum/umat yang lain (dari)kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudharat kepada-Nya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu”.

(QS. Huud:57)

 Perhatikan dan renungkan ayat-ayat yg lain ini,yg mengindikasikan jika kita telah mengaku menjadi Umat Islam,namun tidak menegakkan nilai2 Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin,maka Alloh mengancam pada kita bahwa kita akan dibinasakan dan di gantikan dengan umat generasi yg lain yg lebih taat dan patuh utk menegakkan nilai2 Islam yang sejati.

-QS. Muhammad:38

-QS. Al Ma´aarij:41

-QS. Al Insaan:28

Salam GENERASI RAHMAT SEMESTA ALAM….

Kelana Delapan Penjuru Angin,

Lembah Jati Asih,22 Juni 2013

CopyRights@2013

Reff:

-Risalatu Islam karya KH.M.Syamsuddin-Kranggan – Jateng.

http://www.eramuslim.com/suara-langit/undangan-surga/mengapa-kaum-muslimin-mundur-dan-kaum-selainnya-maju.htm#.UcRt9tgfGXY

http://www.arrahmah.com/read/2012/01/04/17212-pernyataan-syariyah-majelis-mujahidin-syiah-bukan-islam.html

http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2012/09/07/syiah-sampang-tolak-dipindah-ke-rusun-sidoarjo

http://www.youtube.com/watch?v=n3YwAJbsSGc

http://jupri.wordpress.com/2011/02/16/ini-dia-kronologi-tragedi-cikeusik/

http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2013/03/16/23612/hamid-fahmi-zarkasyi-konflik-suriah-itu-perang-sunni-versus-syiah/

-Fatwa Abah Sang Pencerah Kota Tegal.

http://www.facebook.com/tuanMalam/posts/4820411319451?comment_id=4607618&ref=notif&notif_t=like

http://www.facebook.com/tuanMalam/posts/4820411319451?comment_id=4607657&offset=0&total_comments=13&ref=notif&notif_t=feed_comment_reply

–Al-Qur’an terjemah DEPAG R.I.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s